Žvejybos taisyklės Kirneilio ežere

Limituotos žvejybos organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo
2 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONĖS IR SĄLYGOS (NR. 42)

2020 m. sausio 21 d.

Kirneilio ež. (kodas 12231948); 57,8 ha; Molėtų r. sav.

Marijus Morkevičius

Nustatytos šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:

  1. Žvejoti nuo saulės patekėjimo iki saulės nusileidimo (pagal kalendoriuje nurodytą laiką) leidžiama turint leidimą limituotai žvejybai (toliau – Leidimas), arba nemokamą žvejybos teisę. Nuo saulės nusileidimo iki jos patekėjimo žvejoti leidžiama turint žvejybos ploto naudotojo išduotą, tokią teisę patvirtinantį Leidimą. Žvejojama laikantis šių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų ir Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių reikalavimų.
  2. Išduodami Leidimai parai, savaitei, mėnesiui ir metams, suteikiantys teisę per parą sugauti ne daugiau kaip 1 lydeką (ne mažesnę kaip 50 cm), 1 šamą (ne mažesnį kaip 80 cm) ir 3 lynus (ne mažesnius kaip 30 cm). Kol sugaunamas Leidime nurodytas žuvų kiekis, leidžiama papildomai sužvejoti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių nustatytą leistiną kitų žuvų kiekį.
  3. Per metus išduodamų Leidimų skaičius neribojamas.
  4. Žvejojant dugnine meškere bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 4 vienetų.
  5. Be Leidimų žvejybą gali vykdyti nemokamą žvejybos teisę turintys asmenys (asmenys iki 16 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji), o ant ledo – ir asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą ne toliau kaip už 1 km nuo Kirneilio ežero (turėdami tai įrodantį dokumentą). Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims ir vietos gyventojams, žvejojantiems be Leidimo, leidžiama žvejoti naudojant tik 1 žvejybos įrankį, visus sugautus šamus, lynus ir lydekas privaloma nedelsiant paleisti atgal į Kirneilio ež.
  6. Visos sugautos žuvys, kurios privalo būti paleistos atgal į Kirneilio ežerą, paleidžiamos nedelsiant, nesukeliant pavojaus jų gyvybingumui.
  7. Šios limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos įsigalioja 2020 m. balandžio 11 d.

Reikalavimai žvejybos ploto naudotojui:

  1. Per mėnesį nuo limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų įsigaliojimo, Kirneilio ežero pakrantėje pastatyti 2 informacines lenteles su informacija apie limituotos žvejybos reguliavimo priemones, sąlygas ir Leidimų kainas.
  2. Asmenims, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Luokesos seniūnijoje, išduoti metinius Leidimus už pusę kainos.